Najnowsza oferta firmy ELKOMTECH w dziedzinie zabezpieczeń i automatyki stacyjnej obejmuje trzy modele urządzeń różniących się wielkością, mocą obliczeniową i zakresem funkcjonalności. Pierwszy model to Ex-mBEL_Z - specjalizowane zabezpieczenie dedykowane do wybranego typu pola. Drugim modelem jest uniwersalne zabezpieczenie Ex-fBEL_Z, w którym typ pola określa się w trakcie jego konfiguracji. Najbardziej rozbudowanym urządzeniem, o ogromnych możliwościach obliczeniowych i funkcjonalnych, jest zabezpieczenie Ex-BEL_Z.

 

Dobór typu urządzenia w zależności od potrzeb akwizycyjnych i funkcjonalnych

Zestawienie funkcji poszczególnych modeli zabezpieczeń

Legenda:
* - liczba stopni dla domyślnej konfiguracji,
o - opcja, nie występuje w konfiguracji domyślnej. Parametr możliwy do osiągnięcia po wprowadzeniu zmian w konfiguracji,
x - parametr nie występuje,
1) - ograniczona funkcjonalność,
2) - dotyczy wersji Ex-mBEL z modułem rozszerzenia,
PPN - pole pomiaru napięcia, Ex-mBEL_SCO,
SL - pole silnikowe,

Podstawowe funkcje zabezpieczeniowe  (występujące w konfiguracji domyślnej)

Ex-BEL

Ex-fBEL

Ex-mBEL_Z

Czterostopniowe * zabezpieczenie nadprądowe

T

T

T

Zabezpieczenie nadprądowe zależne na prądach fazowych

o

o

o

Dwustopniowe* zabezpieczenie nadprądowe ziemnozwarciowe

T

T

T

Zabezpieczenie nadprądowe ziemnozwarciowe zależne

o

o

o

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe

T

T

T

Zabezpieczenia ziemnozwarciowe admitancyjne, konduktancyjne i susceptancyjne

T

T

T

Zabezpieczenie nadprądowe kierunkowe na prądach fazowych,

T

T

X

Blokada zabezpieczenia nadprądowego fazowego od drugiej harmonicznej

o

o

o 1)

Zabezpieczenie nad- i podnapięciowe

T

T

x / PPN

Zabezpieczenie nadnapięciowe ziemnozwarciowe

T

T

T

Zabezpieczenie du/dt

o

o

x / PPN

Zabezpieczenie D U/ D t

o

o

x / PPN

Zabezpieczenia silnikowe ? model cieplny, zabezpieczenia od asymetrii, wielokrotnych rozruchów

SL

SL

X

Zabezpieczenie kierunkowo  mocowe,

T

T

T

Sygnalizacja: Alarm, AW i UP

T

T

T

Czterostopniowe* zabezpieczenie podczęstotliwościowe

o

o

x / PPN

Zabezpieczenie nadczęstotliwościowe

o

o

x / PPN

Zabezpieczenie df/dt

o

o

x / PPN

Zabezpieczenie D f/ D t

o

o

x / PPN

Zabezpieczenie od współczynnika mocy (cos j )

o

o

x -

Zabezpieczenie od asymetrii (stosunek składowej przeciwnej do składowej zgodnej)

o

o

o

Funkcje telemechaniczne:

Ex-BEL

Ex-fBEL

Ex-mBEL

Zdalne sterowanie dowolnym łącznikiem wyposażonym w odpowiedni napęd

T

T

T

Załączanie z kontrolą synchronizmu

T

x

x

Kontrola ciągłości obwodu na wyłączanie

T(na dwóch wyjściach)

T

T

Wysyłanie w trybie zdarzeniowym zmiany stanu łączników

T

T

T

Wysyłanie pomiarów prądów, napięć, częstotliwości także w trybie spontanicznym

T

T

T (prądy lub napięcia)

Wysyłanie pomiarów mocy i energii

T

T

x

Pomiary synchroniczne

T

x

x

Zdalne odblokowanie i blokowanie funkcji zabezpieczeniowych i automatyk

T

T

T

Funkcja sterownika nadrzędnego dla urządzeń połączonych do drugiego kanału łączności

T

T

T

Podsystem I/O

Ex-BEL

Ex-fBEL

Ex-mBEL

Rozdzielczość czasowa

Do 1ms

Do 1ms

5ms

Ilość wejść binarnych (min / max)

8 / 67

23

13/ 29/ 45

Ilość wyjść binarnych (min / max)

5 / 26

14

7/ 15

Wejścia pomiarowe prądowe

5

4

3

Wejścia pomiarowe napięciowe

5

4

1

Ilość kanałów komunikacyjnych

3

3

3

Pulpit operatora

Ex-BEL

Ex-fBEL

Ex-mBEL

Wyświetlacz LCD - typ

graficzny

graficzny

znakowy

Wyświetlacz LCD - wielkość

240 x 128 px

128x128 px

2 x 16 zn.

Programowalne diody sygnalizacyjne LED

12

12

4/162)

Realizacja automatyk stacyjnych

Ex-BEL

Ex-fBEL

Ex-mBEL

Automatyka LRW,

T

T

T

Automatyka SPZ

T

T

T

Automatyka SCO i SPZ po SCO

T

T

T

Automatyka ZSZ

T

T

T

Automatyki transformatora uziemiającego

T

T

T

Kontrola zazbrojenia napędu

T

T

T

Współpraca stykowa z zabezpieczeniami zewnętrznymi (także pobudzanie SPZ)

T

T

T

Kontrola SF6

T

T

T

Współpraca z zabezpieczeniami transformatora (gazowoprzepływowe, temperaturowe)

T

T

T

Współpraca z zabezpieczeniami technologicznymi

T

T

T

Automatyki baterii kondensatorów

T

T

T 1)

Automatyki własne tworzone przez użytkownika zintegrowane z programem zabezpieczeniowym

T

T

T

Programowalne sekwencje

T

T

T

Programowalne logiki kombinacyjne

T

T

T

Możliwość realizacji automatyk stacyjnych w oparciu o magistralę CAN

T

T

T

Rejestratory

Ex-BEL

Ex-fBEL

Ex-mBEL

Rejestrator zakłóceń (COMTRADE 1991 lub 1999)

T

T

T

Rejestrator przebiegów wolnozmiennych (COMTRADE 1991 lub 1999)

T

T

T

Długookresowy rejestrator zdarzeń o pojemności wielu tysięcy rekordów

T

T

T

Analizator jakości energii zgodny z normą PN-EN 50160

T

x

x

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

Akceptuję politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie